Kariyer Planlama

Şirketimizde Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının önemli bir parçası olarak görülmektedir.

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi; stratejik planlar doğrultusunda şirketi geleceğe taşıyacak insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi, öncelikle şirket/grup içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip potansiyel çalışanların erken tespit edilmesi ve gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sağlanmasına yönelik insan kaynağı planlamasıdır.