Mastikler ve Yapıştırıcılar

  • Su bazlı mastiklerin dezavantajları nedir?

Öncelikle, kimyasal bir reaksiyon ile değil de içlerindeki suyun buharlaşması yoluyla kurudukları için tam kuruma süreleri uzundur. Yapışma güçleri hissedilir biçimde zayıftır.  Yeterince esnek değildirler.  Tüm bunlara karşın, oldukça ekonomik olduklarını belirtmezsek haksızlık yapmış oluruz.

  • Kontak yapıştırıcı nedir?

Yüksek oranda solvent içeren bir yapıştırıcı çeşitidir. Yapıştırılacak yüzeylerde uygulama sonrası, bir süre beklenerek solventin uçması sağlanır.  Daha sonra yüzeyler sıkıca bir araya getirilirler.

Kontak yapıştırıcılar, kullanıcılarının yüksek miktarda solvente maruz kalmalarına neden olabilirler. Bu nedenle düzenli kullanıcılarda sağlık problemlerine hatta bağımlılığa neden olabilirler. Son yıllarda kullanımları oldukça azalmıştır.

Alternatif su-bazlı kontak yapıştırıcılar ise performans açısından pek çok uygulamada beklentiyi karşılayamamaktadır.

  • Tek komponentli mastik&yapıştırıcı ne anlama geliyor?

Uygulama öncesi bir sertleştirici/katalizör ile karıştırılmasına gerek bulunmayan, tek başına uygulandıktan sonra içerisindeki suyun/solventin buharlaşması yoluyla veya havadaki nemle reaksiyona girerek kuruyabilen yapıştırıcı ve mastikler tek-komponentli ürünlerdir.

Uygulama kolaylığı tek komponentli ürünlerin en önemli avantajıdır. Kuruma süresinin uzunluğu ise temel dezavantajları…

  • Bir mastik ile bir yapıştırıcı arasındaki temel fark nedir?

Mastik, üzerine yapıştığı yüzeylerin hareket etmesine imkan verir. Yapıştırıcılar ise yüzeyleri bir arada tutmakla sorumludurlar ve harekete izin vermezler.

Son yıllarda kullanımları yaygınlaşan esnek hibrit yapıştırıcılar bunun istisnalarındandır.

  • Yüksek performanslı bir mastik ne anlama geliyor?

Yüzeylere güçlü yapışan, yeterli hareket kabiliyeti, sınırlı hacim kaybı, dolayısıyla uzun kullanım ömrüne sahip olan bir mastiğin yüksek performanslı olduğu söylenebilir.

  • Güneş ışınlarına ve hava şartlarına dayanıklı bir mastik arıyorum!

Silikonlar, organik alternatif mastiklerden (poliüretan gibi) güneş ışınlarına ve hava şartlarına karşı dayanıklılıklarıyla ayrışıyorlar. Bu nedenle özellikle binaların dış cephelerinde nötr silikonlar yaygın olarak kullanılıyorlar.